Time kulturskule

Arrangeres av

Time kommune

Gå til nettside

Gå til Facebookside

Kontaktperson

Om aktiviteten

Kulturskulen har mange ulike tilbod innan musikk, dans, drama, kunstfag og skapande skriving. Alle barn og unge som bur i Time kommune kan søka om opptak til kulturskulen.

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Beskrivelse av faste kostnader:

Kr 3400 per skuleår. Det er kun ein gjeldende felles sats for elevkontontingent, denne gjeld for alle fagtilbod og er å rekne som ein slags medlemskontingent.

Ekstra kostnader som kan forekomme:

Materialutgifter – kunstfag kr. 600,- Leige av instrument kr. 700,-

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med synshemming
  • Personer med utviklingshemming

Type aktivitet:

Dans, drama, kunst, håndverk, foto, musikk, korps, kor

Passer for aldersgruppe:

Barn, unge

Sist oppdatert 29. mars 2022

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.