Time kommune

Aktiviteter arrangert av Time kommune

Filter

Viser 7 aktiviteter

Bading i Bryne

I Bryne symjehall og Sivdammen helsebasseng på Bryne kan du bada og symja nesten kvar dag. Familiebading onsdag og laurdag er dei mest populære badedagane og du bør då kjøpa billett på førehand....
Les mer om aktiviteten Tillrettelagt for

Lyefjell fritidsklubb

Fritidsklubben på Lye er ein populær for unge på Lye. På «Klubben» kan ein koma innom for å møta andre, spela bordtennis, fotballspel eller andre spel, høyra på musikk, sjå film, vera med ...
Les mer om aktiviteten Tillrettelagt for Personer med bevegelseshemming

Møllekjellaren fritidsklubb

Møllekjellaren fritidsklubb er ungdommen sitt eige hus på Bryne og ligg i gamle Bryne mølle. I Møllekjellaren er det kafè med matservering, aktivitetsrom, gaming-soner, bordtennis, biljard, øvelokale ...
Les mer om aktiviteten Tillrettelagt for Personer med bevegelseshemming

Planeten fritidsklubb

Fritidsklubben Planeten på Kvernaland er open fleire dagar i veka og har tilbod til elevar i barneskulen, ungdomsskulen og vidaregåande skule. Klubblokalet ligg i Kvernaland samfunnshus. Det er godt u...
Les mer om aktiviteten Tillrettelagt for Personer med bevegelseshemming

Tilrettelagt bading

Tilbodet er spesielt retta mot personar med utviklingshemming eller personar med nedsett funksjonsevne. Time kommune stiller med badevakt. Du må ha med ein følgjeperson i bassenget.
Les mer om aktiviteten Tillrettelagt for Personer med bevegelseshemmingPersoner med hørselshemmingPersoner med synshemmingPersoner med utviklingshemming

Time kulturskule

Kulturskulen har mange ulike tilbod innan musikk, dans, drama, kunstfag og skapande skriving. Alle barn og unge som bur i Time kommune kan søka om opptak til kulturskulen.
Les mer om aktiviteten Tillrettelagt for Personer med bevegelseshemmingPersoner med hørselshemmingPersoner med synshemmingPersoner med utviklingshemming

Viser 7 aktiviteter